Home » About » Parish Calendar

Week of Sep 17th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 17, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 17, 2023

11:00 am: Mass


September 17, 2023

September 18, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 18, 2023

6:30 pm: Legion of Mary Meeting


September 18, 2023

September 19, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 19, 2023

8:00 am: Eucharistic Adoration


September 19, 2023

September 20, 2023(3 events)

7:30 am: Mass


September 20, 2023

9:30 am: School Mass


September 20, 2023

8:00 pm: Rosary Group


September 20, 2023

September 21, 2023(1 event)

7:30 am: Mass


September 21, 2023

September 22, 2023
September 23, 2023(3 events)

8:00 am: Mass


September 23, 2023

8:45 am: Confessions


September 23, 2023

4:00 pm: Mass


September 23, 2023

Week of Sep 17th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 17, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 17, 2023

11:00 am: Mass


September 17, 2023

September 18, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 18, 2023

6:30 pm: Legion of Mary Meeting


September 18, 2023

September 19, 2023(2 events)

7:30 am: Mass


September 19, 2023

8:00 am: Eucharistic Adoration


September 19, 2023

September 20, 2023(3 events)

7:30 am: Mass


September 20, 2023

9:30 am: School Mass


September 20, 2023

8:00 pm: Rosary Group


September 20, 2023

September 21, 2023(1 event)

7:30 am: Mass


September 21, 2023

September 22, 2023
September 23, 2023(3 events)

8:00 am: Mass


September 23, 2023

8:45 am: Confessions


September 23, 2023

4:00 pm: Mass


September 23, 2023